Nejlepší PR kampaň v roce 2017

20 minut

nad

Spolupracujeme s tradičními českými značkami. Věříme, že skoro všechny nápady se dají uskutečnit.

Londýnem

Díky naší práci je milujete i Vy

Vína z Moravy,

vína

Moravská a česká vína milujeme. A rádi pro ně píšeme, aby všichni věděli, jak jsou skvělá.

z Čech

Organizujeme semináře, webináře, konference, eventy

Evropské

Máme zkušenosti s projekty, které překračují hranice České republiky.

projekty

Architektura

Naši klienti staví

domy,

Zajištujeme kompletní servis v oblasti PR, mediální komunikace a event managementu pro architekty, developery a stavební firmy.

my jejich

image

Pomáháme na svět novým trendům

Hotel zaměstnal

prvního

Máme bohaté zkušenosti s HORECA segmentem, gastronomií a cestovním ruchem.

robota

Kniha od A do Z

Víno ve sklence

a na

Vydat knihu znamená nejen ji napsat. Připravíme ji od návrhu layoutu až po distribuci.

talíři

Investice, pojištění i bankovnictví

Rozumíme světu

financí

Naši profesionálové s ekonomickým zaměřením se postarají o veškerý servis pro klienta z finančního světa.

a umíme

o něm psát

Realizujeme PR pro české výrobní firmy

Zlaté české

Osvojili jsme si technologický slovník od zápalky po automobily.

ručičky

Best PR campaign in 2017

20 minutes

over

We cooperate with traditional Czech brands. We believe that almost all ideas can be realized.

London

Thanks to our work, you love them too

Wines from Moravia

wines

We love Moravian and Czech wines. And we like to write for them so that everyone knows how great they are.

from Bohemia

We organize seminars, webinars, conferences, events

European

We have experience with projects that cross the borders of the Czech Republic.

projects

Architecture

Our clients build

homes

We provide a complete service in the field of PR, media communication and event management for architects, developers and construction companies.

we their

image

Helping to bring new trends to the world

The hotel has

employed first

We have extensive experience in the HORECA segment, gastronomy and tourism.

robot

Book from A to Z

Wine in the glass

and on

To publish a book is not only to write it. We prepare it from layout design to distribution.

the plate

Investments, insurance and banking

We understand
the world of finance

Our professionals with an economic focus will take care of all services for the client from the financial world.

and we can

write about it

We carry out PR for Czech manufacturing companies

Golden Czech

We have mastered a technological vocabulary ranging from matches to cars.

hands

Naše služby

Media relations

Rádi se s novináři potkáváme a společně hledáme zajímavá témata. Víme, kdo potřebuje od A do Z hotový a dokonalý text, kdo má svůj styl a chce jen data a podklady, nebo kdo vyžaduje exkluzivitu a co nám za ni nabízí.

Nákup inzerce a mediální plánování

Nákup inzerce neslouží jen k podpoře značky, ale vytváří i patřičnou synergii pro naše PR služby. Některé produkty zkrátka neudáte jenom neplaceným PR, ale potřebujete je i vydavatele podpořit také inzertně. Jak to dělat co nejefektivněji, kde, jak často a jak moc, to víme my.

Sociální média

Jen málokde více než na sociálních médiích platí, že obsah je král. Díky znalosti našich klientů umíme spojovat potřeby značek s nároky sociálních médií tak, abychom optimálně využívali jejich algoritmy a dostávali náš obsah k maximu lidí, kteří jej budou aktivně konzumovat.

Eventy

Musíte mít jednak nervy ze železa a jednak touhu dosahovat nemožného, abyste mohli na plný úvazek pořádat akce od kulatých stolů až po hudební festivaly. Kolegyně z eventového týmu rády hledají nové a netradiční prostory a vymýšlejí kreativní program či zajímavé a chutné občerstvení. A to vše pod univerzálním heslem ASAP.

Redakční práce

Připravujeme tiskové zprávy, odborné texty a lifestylové články, produktové tipy a komentáře, pomůžeme s úpravou rozhovorů, obsahem webu, newsletterů a dalších firemních médií. Sledujeme, o čem se píše, hledáme zajímavá témata a přinášíme způsob, jak je propojit s našimi klienty. Není náhodou, že někteří kolegové jsou bývalí novináři.

Krizová komunikace

„Krizovka“ jen málokdy přichází jako blesk z čistého nebe. Většinou se na ni dá připravit. S klienty pečlivě probíráme možné komunikační problémy, aktivně sledujeme mediální scénu a upozorňujeme na blížící se hrozby. Příprava krizového manuál a Q&A v dobách, kdy je nebe bez mráčků, vážně není ztráta času.

Interní komunikace

Radíme, jak komunikovat dobré i ty špatné zprávy mezi svými zaměstnanci, protože není zbytečnějších problémů než těch vzniklých z nedorozumění. Z interního newsletteru nebo časopisu uděláme zábavné čtení a graficky ho „vymazlíme“. Pomůžeme s přípravou akce pro zaměstnance, vymyslíme i netradiční vánoční dárky.

Mediální trénink

Na živém vystoupení v televizi přece nic není… stačí se usmívat a mluvit jako normálně… vždyť to všechno znáte… a proto se tam nikdy nikomu nechce… pod spalující reflektory… s redaktorem, který vás potřebuje nachytat… když vám zavolají, že za 5 minut jdete do vysílání… protože má vaše firma malér…

Klientům neslibujeme.

Pracujeme pro ně!

Klientům neslibujeme.

Pracujeme pro ně!

Od roku 2001 poskytujeme klientům služby v public relations, mediální komunikaci, event managementu, v tvorbě obsahu pro sociální média i v mediálním nákupu. Rozumíme si jak s velkými korporacemi, tak s menšími firmami, kde se lze spolehnout na špičkový produkt či nápadité služby. Baví nás kreativní řešení pro startupy i spolehlivá práce pro mezinárodní organizace.

S klienty budujeme vztahy založené na vzájemné důvěře. Jsme spolehliví profesionálové, kteří vědí, jak zákazníkovi pomoci. I proto nám spolupráce s naprostou většinou klientů klape dlouhé roky.

Reference

Wienerberger
Voltaren
VOZP
Vína z Moravy, vína z Čech
Vinařský fond
Veronafiere
Svaz vinařů
Svatomartinské
Solodoor
Rigips
Pomilio Blumm
Pfizer
OZP
OSHA
OREA
Novonordisk
Nextdoor
Loxia
SZÚ
Český rozhlas
Komora elektronického vapování
Hormann
Holba
Home credit
Gilead
EUSPA
EU
Czech Tourism
Corega
Conseq
CIMEX
Česká mincovna
Aramark
GSK
Korunní cukr
Korunní
Akat
Uniqa

Náš tým

Pavel Zábrodský
partner, CEO
Dan Kříž
partner, Managing Director
Miloslav Vrba
partner, zakladatel
Adéla Hansen
Senior PR Manager
Vladimír Bažant
Media Director
Klára Suchá
PR Manager
Romana Slaninová
Event Manager
Taťána Prokopová
Media Buyer
Pavla Lorencová
PR Manager
Jiří Bažant
PR Manager
Šárka Podlenová
PR Manager
Kateřina Jindrová
Event Manager
Sabina Bergmanová
PR Manager