Média jsou zdrojem informací a velkou měrou se podílejí na tom, jak dnešní člověk vidí svět. Vztahy jsou základem porozumění a společné komunikace.
Produktová P.R. komunikace
Synergické efekty PR aktivit se ideálně doplňují a kombinují s výsledkem maximálního dopadu na cílovou skupinu.
P.R. komunikace značky
Společenské akce slouží k intenzivní osobní komunikaci s veřejností nebo zaměstnanci.
Event management
Internet je klíčovým médiem dneška. Pouhá přítomnost ale nestačí. Je třeba být vidět a pokud možno být vidět lépe než konkurence.
Internetové projekty
Sociální sítě jsou moderním a často využívaným nástrojem pro interaktivní komunikaci s cílovou skupinou.
Sociální sítě
Svět médií se v posledních letech dramaticky proměňuje. Stoupá váha elektronických médií, tradiční média bojují o to, aby si udržela svou sílu.
Plánování a nákup médií