Event management

Realizace společenských událostí má v public relations nezastupitelné místo. Umožňuje totiž stanout tváří v tvář lidem, které je třeba oslovit. Důležitou roli přitom hraje zkušený tým organizátorů, kteří musí bez nadsázky myslet dopředu: vše musí fungovat just-in-time, vzájemně navazovat, případné problémy je třeba neprodleně řešit. Agentura má přitom zkušenost s organizováním celé řady akcí počínaje tiskovými konferencemi, přes odborná setkání a semináře až po velké společenské události pro tisíce účastníků.

Agentura zajišťuje:

kreativní koncept
výběr vhodných míst s dostatečnou kapacitou
oslovení a pozvání účastníků
výběr a zajištění účinkujících
catering
organizační background akce