P.R. komunikace značky

Každá značka žije svůj život. Má svou osobnost, která se v čase vyvíjí a mění. Cílem Public Relations komunikace značky je tento vývoj kontrolovat, pracovat na jeho směru. Jde o dlouhodobou činnost, jejíž výsledky existenci značky zásadně ovlivní.

Agentura pro své klienty realizuje

  • audit značky a konkurenčního prostředí
  • návrh komunikačních cílů
  • příprava a realizace komunikační strategie
  • výběr komunikačních nástrojů
  • průběžný monitoring a analýza vývoje